Tìm kiếm trên blog

Tạo Pivot Table để phân tích dữ liệu trang tính trong Excel

Khi thống kê phân tích một khối lượng dữ liệu lớn, ta có thể dùng các hàm trong Excel, hoặc dùng các Macro do người dùng tự tạo.
Có một cách đơn giản là sử dụng công cụ có sẵn của Excel là Pivot Table để phân tích, thống kê dữ liệu với khối lượng lớn.

Các bước thực hiện như sau:
- Yêu cầu các cột dữ liệu đều phải có tiêu đề
- Bôi đen khu vực dữ liệu cần phân tích 
- Chọn Insert > PivotTable > PivotTable (như hình dưới)

- Nếu bạn muốn chọn dữ liệu từ file khác thì chọn Use an external data source, nếu vẫn sử dụng dữ liệu như đã chọn ở trên thì không cần lựa chọn gì thêm.
- Chọn vị trí đặt bảng phân tích dữ liệu, bạn có thể đặt bảng phân tích ở một file mới bằng cách chọn New Worrksheet, hoặc đặt ngay tại Sheet chứa dữ liệu bằng cách chọn mục Existing Worksheet, sau đó chọn vị trí đặt bảng phân tích dữ liệu và nhấn OK như hình dưới.

- Tiếp tục bạn chọn các mục cần phân tích, mục sắp xếp theo hàng thì kéo thả vào Row Labels, mục sắp xếp theo cột thì kéo thả vào Column Labels, mục nào cần thống kê số lượng thì kéo thả vào Values.
- Mỗi trường, bạn đều có thể kéo nhiều mục vào để phân tích tùy theo yêu cầu.

- Nếu có thêm hàng, thêm cột hoặc thay đổi dữ liệu trong bảng dữ liệu thì bạn cần phải cập nhật lại dữ liệu bằng các chọn Options > Refresh

Bạn có thể tải file ví dụ tại đây: Pivot Table.xlsx

Xem video hướng dẫn tại đây: Video Pivot Table

No comments:

Post a Comment

Lịch Âm Dương (Ấn trực tiếp vào ngày bạn muốn xem)