Tìm kiếm trên blog

Chạy chương trình sửa ảnh Paint trên Windows 10

Sau khi cài window 10 thì chương trình sửa ảnh Paint sẽ không xuất hiện tron trình đơn Start của window.


Để chạy chương trình sửa ảnh Paint, bạn có thể chạy trực tiếp từ Run, tạo shotcut, hoặc chạy từ Search của Window, hoặc vào đường dẫn chương trình để chạy trực tiếp.
- Chạy từ Menu Start: 
  + Bấm vào Start (biểu tượng Window) > All apps  + Vào mục Windows Accessories > Paint


- Chạy trực tiếp chương trình: bằng cách mở Window Explorer và và địa chỉ: C:\Windows\system32\mspaint.exe

- Chạy trực tiếp từ Run: 
  + Để bật Run bạn có thể nhấn đồng thời 2 phím [Windows Logo+R] hoặc nhấn chuột phải vào biểu tượng Window ở góc phía dưới bên trái màn hình và bấm vào Run


+ Nhập tên chương trình là mspaint sau đó nhấn OK để chạy- Tạo Shotcut trên màn hình Desktop: 
  + Nhấn chuột phải vào khoảng trống trên màn hình Desktop, chọn New > Shotcut


  + Coppy và paste đường dẫn này vào: %WINDIR%\System32\mspaint.exe và nhấn OK để tạo Shotcut- Chạy chương trình sửa ảnh Paint từ Window search:
  + Bấm vào biểu tượng Search trên thanh công cụ của Window nhập vào tên chương trình mspaint, chương trình search sẽ hiển thị Paint ở phía trên, nhấn chuột phải vào chương trình chọn Run as administrator để chạy hoặc nhấn vào Pin to taskbar để tạo Shotcut trên thanh công cụ của Window

No comments:

Post a Comment

Lịch Âm Dương (Ấn trực tiếp vào ngày bạn muốn xem)