Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thủ thuật Word-Excel

5 thủ thuật “VIP” trên Office 2010

5 thủ thuật sau có thể áp dụng với bất kỳ chương trình nào trong bộ Microsoft Office, từ việc sử dụng các phím tắt đến mở các tài liệu của những phiên bản Office cũ.

Xóa Link liên kết trong Exel 2007

Trong quá trình làm Exel, khi coppy dữ liệu từ file này sang file khác thường xảy ra trường hợp Exel tự tạo liên kết giữa các file làm nặng file.